Продължете към съдържанието

Б – Контакт ООД е специализирана в производство и търговия с хлор-съдържащи продукти-дезинфектанти – Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит /Хлорна вар/, както и с други химически стоки в това число: Хидратна вар, Солна киселина, Железен трихлорит и други.

Фирмата е регистрирана в началото на 2000 г. като предприятие с нисък рисков потенциал. Има издадено Комплексно разрешително от ИАОС.

В дейността си фирмата спазва всички законови изисквания, като разполага с всички необходими разрешителни за разпространение на биоциди Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар). Сертифицирана е по ISO 9001, 14001, 45001. Продажбата на продуктите се съпровожда с издавене на сертификат и анализно свидетелство. Всички наши продукти >>

Б – Контакт ООД разполага със собствен транспорт.

Усилията на ръководството и всички служители са насочени към удовлетворяване на изискванията на клиентите. Фирмата поддържа високо качество на продукцията Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит (Хлорна вар) и конкурентни цени.

Б – Контакт ООД има отлични позиции на пазара в България, а също в чужбина – Украйна, Русия, Молдова, Македония, Албания и Румъния.

Сертификати за качество

Системата за управление на Б – Контакт ООД гр. Бяла е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, което гарантира високото качество на произведената от нас продукция.